Từ lâu, giới hạn tuổi thọ của con người đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Nhiều nghiên cứu gần đây đưa ra giả thuyết rằng chúng ta có thể sống tới 150 tuổi hoặc không có tuổi lý thuyết tối đa cho con người.

Theo nghiên cứu, dựa trên các dữ liệu có sẵn cho đến nay, dường như con người có thể sống tới ít nhất 130 tuổi. Tuy nhiên, nếu suy rộng ra từ các phát hiện mới, nhiều khả năng "không có giới hạn cụ thể nào về tuổi thọ của con người". Các kết luận này phù hợp với các phân tích mang tính thống kê được thực hiện dựa trên các tập hợp dữ liệu của những người "siêu cao tuổi". Tập hợp dữ liệu đầu tiên mà nhóm nghiên cứu thu thập được là tài liệu mới nhất của Cơ sở dữ liệu quốc tế về tuổi thọ, trong đó có hơn 1.100 người "siêu thọ" tại 13 quốc gia.

Điều đó đã cho chúng ta thấy còn rất nhiều điều bí ẩn về sự sống của con người mà giới khoa học vẫn đang ngày đêm tìm hiểu và khám phá. KHOA HOC SỰ SỐNG được xây dựng như một kênh tổng hợp những nghiên cứu mới nhất về các nghiên cứu mới nhất về quy luật của sự sống từ đó giúp chúng ta có những kiến thức và áp dụng vào cuộc sống của mỗi người nhằm đạt được sức khỏe và tuổi thọ tối ưu.