The Science

Cơ sở khoa học

3 cách đơn giản để đảo ngược tình trạng lão hóa của cơ thể
Autophagy - Cơ chế chống lão hóa mạnh nhất từng được phát hiện
Quá trình sản xuất năng lượng cho tế bào và cơ thể diễn ra như thế nào
Theo nhà khoa học Đại học Harvard - Tuổi già không còn là điều bắt buộc
Giải mã sự trường sinh: 3 gene quyết định quá trình lão hóa trên sinh vật
NAD+ liệu pháp ngăn chặn tiến trình lão hóa