The Science

Cơ sở khoa học

Những tác nhân gây ra sự lão hóa
Vai trò của NAD+ và Sirtuins trong kéo dài tuổi thọ